Urednik

 

Slavko Peleh

Ferdo Pavešić. Zagonetke Zlatka Veritasa / Bjelovar, 1979.

Marko Krvavica. 99 zagonetaka. Bjelovar, 1984.

Mario Acunzo. Masku dolje! / Bjelovar 1985. (prijevod s talijanskog)

Ivan Večenaj-Tišlarov. Poslovice, izreke i zagonetke iz Prekodravlja / Zagreb, 1997.

Marijan Vuković. Zbirka hrvatskih zagonetaka / Zagreb, 2000. (2.izd.)